Bøger / faglitteratur / vejledninger

Pædagogisk observation af børn i daginstitutioner


Beskrivelse


Hvordan beskriver man som pædagog et barn - over for forældre, myndigheder eller andre samarbejdspartnere? Hvad er normalt og hvad kan man forvente af børn på forskellige aldertrin?