Bøger / faglitteratur

Pædagogiske dilemmaer


Beskrivelse


Om de pædagogiske dilemmaer lærere oplever i tilrettelæggelsen af undervisningen, samarbejdet med kolleger og forældre samt i holdningen og adfærden over for det enkelte barn.