Bøger / faglitteratur

Pædagogprofessionens historie og aktualitet. Bind 2 : Kald og kundskab : brydninger i børnehavepædagogikken 1870-2015


Beskrivelse


Ophold i institutioner er blevet et vilkår for danske børn. Over 95 % af os tilbringer barndommen i vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede institutioner eller dagpleje, før vi kommer i skole. Hvor stammer denne konstellation mellem familien, børneinstitutionen og skolen fra? hvorfor opstod den? Og hvordan har den udviklet sig? - Pædagogprofessionen får med disse bøger et Danmarkshistorisk løft. Dens udvikling viser sig at være vævet sammen med den bredere historie om ændrede børnesyn og familiesyn, fattigdom og klassekamp, kønsroller og kvindekamp, befolkningspolitik, sundheds-og socialpolitik, familiepolitik og børnepolitik – kort sagt statens forhold til befolkningens børn.
I bind 1 tegnes de lange linjer i børnehavens og pædagoggerningens historie fra de første asyler i 1820’erne og de første børnehaver fra 1871 over de tidligste uddannelsesinitiativer i årene omkring 1900, videre til Dagtilbudsloven i 2007 og frem til den seneste reform af pædagoguddannelsen i 2014.
Centralt i bind 2 står striden om grundlaget for pædagogfagets viden fra det moderne gennembrud og helt frem til i dag.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 28. apr. 2015

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 28. apr. 2015

Dette er den første lærebogsserie der dækker børnehaveområdet generelt. I første række henvendt til børnehavepædagoger og studerende, i anden række til interesserede forældre, politikere og lærerstuderende.

De to første ud af fire temabind giver 200 års historisk udblik over børn, børnehaver og professionen pædagog samt pædagogik, pædagogers rolle og børnesyn. Det historiske tilbageblik bruges fortrinsvis til at give en forståelse for nutiden. Fremstillingen er koncentreret om ideologer og kendte praktikere og medtager desuden indflydelsen fra EU, OECD og andre internationale organisationer. Bindene bygger på skriftlige kilder, arkiver mm. De er illustreret med spredte små sorthvide fotoer. Forfatterne har baggrund i universitets- og pædagoguddannelser (DPU).

Stoffet er ikke behandlet ud fra et bestemt pædagogisk synspunkt, men giver et overblik over de forskellige syn og ideologier gennem tiderne med speciel vægt på nutiden. Som sådan fremstår bindene som en akademisk og mere videnskabelig tilgang til børnehaver og tilgrænsende områder. I modsætning til de fleste andre lignende introduktioner. Også opbygningen er akademisk, men sproget er bredt forståeligt.

Som nævnt er værket det første af sin art med et generelt og systematisk udblik over området. Den øvrige litteratur fokuserer på enkelte temaer, ofte fragmentarisk og baseret på en bestemt ideologisk og pædagogisk synsvinkel.


Tidsskrift for socialpædagogik

Årg. 18, nr. 2 (2015)

af

af

Torsten Erlandsen

Årg. 18, nr. 2 (2015)Informationer og udgaver