Bøger / faglitteratur

Personlighed : hvad bestemmer, hvem du er?


Beskrivelse


Er man bundet af sin personlighed - eller kan man lave den om? Dette og mange andre spørgsmål besvares i denne revolutionerende bog om moderne personlighedspsykologi. Bogen gør op med de gængse forestillinger om personligheden som en foranderlig og miljøbestemt størrelse og fokuserer i stedet på nyere videnskabelige undersøgelser, der viser, at personligheden i høj grad er arvelig og stabil over tid. Bogen fokuserer på fem grundlæggende personlighedsdimensioner – populært kaldt "The Big 5" – og særligt på de forskelle mellem mennesker, man kan iagttage langs disse dimensioner. Bogens positive budskab er, at der til hvilken som helst personligheds konstellation findes et miljø eller en niche, hvor tingene går op i en højere enhed. Det er denne kombination af personlighed og det rigtige valg af arbejds-, familie- og fritidsliv, der skaber grobund for optimal trivsel. Personlig og faglig udvikling handler således ikke om at lave om på sin personlighed men om at opsøge de muligheder og træffe de valg i livet, hvor ens iboende styrker, præferencer og behov kommer til maksimal udfoldelse og bedst imødekommes og opfyldes. Personlighed - Hvad bestemmer, hvem du er henvender sig til alle med personlig eller faglig interesse for personlighedspsykologi. Bogen vil med stor fordel kunne anvendes af konsulenter, ledere og andre, der arbejder professionelt med personlighedsvurdering og af studerende på mellemlange og videregående uddannelser, hvor personlighedspsykologi indgår som en del af undervisningen.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. dec. 2010

af

af

Anne-Meta Lind Brunsborg

d. 15. dec. 2010

Bogen er tiltænkt alle med interesse for personlighedspsykologi. Den vil også blive brugt i forskellige uddannelsessammenhænge.

D.N., professor i psykologi ved University of Newcastle, giver her en indførelse i, hvad der er bestemmende for personligheden. Han bygger sine teorier på "The big 5", altså 5 personlighedsdimensioner, der doseret på den ene eller anden måde udgør et menneskes personlighed. Disse 5 er: Ekstroversion/udadvendthed, neuroticisme/bekymring, samvittighedsfuldhed/kontrol, venlighed/medfølelse og åbenhed/kreativitet. I første kapitel redegøres for, hvordan D.N. er kommet frem til disse dimensioner for personlighed. Dernæst et kapitel om evolution og udvælgelse, om hvordan arvelige adfærdsdimensioner er biologisk gavnlige under visse omstændigheder og mindre gavnlige under andre. Herefter beskriver D.N. de fem personlighedsdimensioner, herunder hvordan enkelte mennesketyper med høj eller lav score inden for denne dimension lever og opfatter sig selv og omverdenen. Også deres livsbaner beskrives. Her er pointerne, at mens de enkelte personlighedsdimensioner i nogle sammenhænge er gavnlige, er de ubrugelige eller måske negative i andre sammenhænge. Sproget er enkelt og forklarende; men det er komplekse tekster, som kræver koncentration. Noter, fyldig litteraturliste og stikordsregister.

Kan bedst sammenlignes med Laneys Fordelen ved at være indadvendt i en udadvendt verden, 2004. D.N. gennemgår dog langt flere dimensioner.

Uhyre inciterende og spændende.


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 48, nr. 3 (2011)

af

af

Birgit Marott

Årg. 48, nr. 3 (2011)