Bøger / faglitteratur

Personlighedsforstyrrelser : moderne relationel forståelse og behandling af borderline-lidelse


Beskrivelse


Redegørelse for udviklingen i opfattelsen af personlighedsforstyrrelser og gennemgang af bidrag til forståelsen af disse sygdomme ud fra psykoanalytiske og kognitivt adfærdsterapeutiske metoder.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. feb. 2006

af

af

Annemette Schønberg Johnsen

d. 22. feb. 2006

Forfatteren er klinisk psykolog og skrev i 2002 Psykologien i senmoderniteten, som blev meget rost. Den foreliggende bog beskæftiger sig udelukkende med borderline- og beslægtede personlighedsforstyrrelser, men har også som forgængeren et kulturpsykologisk og teoretisk afsæt. Der findes to markante hovedopfattelser af borderline-lidelser, og især de kognitive teorier har konkurreret med psykoanalysen som foretrukket behandlingsmodel. I denne bog præsenteres en lang række forskellige teorier og modeller som sideordnede og med vægt på, hvordan de hver især kan bidrage til en samlet og nuanceret forståelse af borderline-lidelsen. Det gør forfatteren særdeles grundigt og på et akademisk niveau, der ligger et pænt stykke over alm. interesserede læseres formåen. I teksten inddrages bl.a. sygdomsopfattelse og borderline-lidelsens sammenhæng med andre diagnoser, strategier til håndtering af behandlingsprocesser og terapeutisk relation. For målgruppen, som er fagfolk og studerende på videregående niveau, er der givetvis et nyttigt overblik over de mange teorier og indfaldsvinkler til stoffet, for de fleste lægfolk og sundhedspersonale ”på gulvet” vil niveauet formentlig være en del eller meget for højt. Bogen slutter med 39 siders litteraturhenvisninger og et stikordsregister. Den fremtræder flot og indbydende og har en god indholdsfortegnelse.


Ugeskrift for læger

Årg. 168, nr. 40 (2006)

af

af

Erik Simonsen

Årg. 168, nr. 40 (2006)


Jyllands-posten

d. 11. mar. 2006

af

af

Lone Nørgaard

d. 11. mar. 2006


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 44, nr. 2 (2007)

af

af

Lars Grønbæk

Årg. 44, nr. 2 (2007)


Psykiatri-information

Årg. 13, nr. 3 (2006)

af

af

Carsten René Jørgensen

Årg. 13, nr. 3 (2006)