Bøger / faglitteratur

Perspektiver på politik : bidrag til samfundsdebatten


Beskrivelse


Udgivet i forbindelse med Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitets 50 års jubilæum.

Skal samfundsforskning udelukkende koncentrere sig om at beskrive, analysere og forklare samfundsforhold, institutioners indretning og politiske og sociale processer? Eller er det tilladt at have en mening om, hvordan forholdene kunne og burde forbedres? Perspektiver på politik - Bidrag til samfundsdebatten er et udspil til en samtale om en lang række væsentlige – og forskelligartede – problemer. Bogens forfattere er alle forskere ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. aug. 2009

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 24. aug. 2009

For politikinteresserede på et bredt akademisk plan.

Forfatterne er forskere fra Institut for Statskundskab (Århus). Hver bidrager med kapitel til denne antologi med 50 artikler delt i 6 hovedafsnit med 6-12 artikler i hvert. Artiklerne er mestendels formet som essays, og de er ofte baseret på egne eller andres forskning. Hver artikel debatterer et lille afgrænset delemne inden for hovedtemaet. Et generelt afsnit handler om partier, vælgere, holdningspåvirkning, stemmetendenser og partipolitisk tilhørsforhold. Et afsnit om flygtninge og indvandrere belyser dette fra forskellige vinkler. Statens rolle forklares især med udgangspunkt i social- og sundhedssektoren. Under afsnittet om politiske institutioner diskuteres bl.a. blokpolitik. De sidste to afsnit er om det internationale. Bogens indledning forklarer, at forfatteren har forsøgt at opstille løsninger. Disse fylder dog kun en lille del af teksten. Sprogligt er bogen let forståelig. Bogen er illustreret med enkelte diagrammer.

Emnerne favner så bredt, at det er vanskeligt at sammenligne med andre overlappende bøger.

En bog for debat og eftertanke om politik på universitetsniveau.


Danske kommuner

Årg. 40, nr. 29 (2009)

af

af

Per B. Christensen

Årg. 40, nr. 29 (2009)


Danske kommuner

Årg. 40, nr. 29 (2009)

af

af

Per B. Christensen

Årg. 40, nr. 29 (2009)


Historie & samfundsfag

Årg. 49, nr. 4 (2009)

af

af

Thomas Binderup

Årg. 49, nr. 4 (2009)


Politica

Årg. 42, nr. 1 (2010)

af

af

Flemming Schmidt

Årg. 42, nr. 1 (2010)