Bøger / faglitteratur / bibliografier

Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvaltning


Beskrivelse


Samfundsvidenskabernes videnskabsteori præsenteres fra to perspektiver. For det første de vigtigste videnskabsteoretiske traditioner og positioner: positivisme, kritisk rationalisme, hermeneutik, fænomenologi, kritisk teori, socialkonstruktivisme, strukturalisme og poststrukturalisme. For det andet en række temaer i det samfundsvidenskabelige arbejde: rationalitet, forklaring, værdier, metodologisk perspektiv, sandhed og relativisme.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. aug. 2012

af

af

Anne-Meta Lind Brunsborg

d. 22. aug. 2012

Bogen er tænkt brugt til studerende på første semester på universiteterne inden for samfundsvidenskaberne og til studerende på senere dele af mellemlange uddannelser. Også andre interesserede kan have glæde af bogen.

Bogen falder i tre dele, nemlig 1. del, Videnskabsteori og metode, hvor vi bl.a. finder emner som Hypotesetest og Fortolkning. I 2. del, Videnskabsteoretiske tilgange, har vi teorier og positioner, som er udviklet op gennem det 20. og 21. århundrede inden for samfundsvidenskaberne, som i højere og højere grad har løsgjort sig fra tidligere naturvidenskabelig tænkning og positioneret fagene. 3. del, Videnskabsteoretiske temaer, tager centrale videnskabelige begreber og teoretiske problemstillinger op til tværgående behandling. Sidst en leksikalsk oversigt over fagenes personer og begreber. Omfattende litteraturliste, navneregister, emneregister og en forfatteroversigt med præsentation af bogens forfattere.

Stærkt udvidet i forhold til 1. udg. fra 2010 med over 200 s. Nye kapitler som "Forståelse og fortolkning", "Realistisk videnskabsteori og kritisk realisme" og "Samfundsforskning i samfundet" er kommet til. Nyt overskueligt layout, der gør bogen mere læsevenlig.

En vidende præsentation af fagene, deres problemstillinger og teoretikere. Den er tænkt som lærebog, men præsenterer emnerne så indbydende, at den kan vække nysgerigheden hos andre læsere, som hurtigt kan orientere sig og via registre og oversigt bruge bogen som en slags opslagsværk.


Bibliotekernes vurdering

d. 26. aug. 2010

af

af

Anne-Meta Lind Brunsborg

d. 26. aug. 2010

Bogen er en introduktion til brug for studiet af statskundskab, sociologi og beslægtede uddannelser. Også for andre interesserede læsere er der stof at hente.

I tre dele gennemgås videnskabsteori inden for samfundsvidenskab. Allerførst diskuteres det dog, om der er behov for en speciel videnskabelig tilgang til samfundsfagene. Herefter følger første del om hypoteser og hypotesetest. Bogens anden del gennemgår videnskabsteoretiske tilgange. Her støder vi bl.a. på præsentationer af en række filosoffer, tænkere og teorier inden for samfundsvidenskaberne, og disses tanker og teorier sættes i perspektiv. Tredje del handler om videnskabsteoretiske temaer, og hvordan man forholder sig til de emner, man arbejder med. Her er bl.a. afsnit om forklaringstyper, rationalitet, sandhed og relativisme, metodologiske perspektiver og værdier i videnskaben. Hensigten med bogen er, at læserne skal få et bredt kendskab til videnskabsteori og lære at tænke teoretisk, inden for den del af humanvidenskaberne, som samfundsvidenskaberne udgør. Foruden registre og litteraturliste er der en oversigt over vigtige begreber og personer.

Dette er nyeste bog om samfundsvidenskaber, siden Bent Flyvbjergs Samfundsvidenskab som virker kom i 2009. Flyvbjerg skærpede forståelsen for samfundsvidenskab over for naturvidenskab. Her lærer vi samfundsvidenskabelige teorier og metoder at kende.

Videnskabelige emner har en begrænset læserskare. Men her er fine præsentationer af videnskabelige problemstillinger.