Bøger / faglitteratur

Perspektiver på praksisfaglighed : skoleudvikling og forandring på tværs


Beskrivelse


Her sættes der fokus begrebet praksisfaglighed i folkeskolen. Bogen henvender sig til aktører, ledere og forskere i grundskolen.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. maj 2022

af

af

Boy Olesen

d. 6. maj 2022

Her sættes der fokus begrebet praksisfaglighed i folkeskolen. Bogen henvender sig til aktører, ledere og forskere i grundskolen.

Bogen er en antologi, der er samlet i tre tematiske dele med to kapitler i hver. Del 1: Praksisfaglighed som fænomen - her behandles de store linjer i det forsknings- og udviklingsprojekt Undervisningsministeriet igangsatte - desuden behandles praksisbegrebet historisk. Del 2: Bottom-up-tilgange til forandring og skoleforskning - her gives et bud på hvordan forskning og udvikling kan foregå med deltagelse af både forskere og praktikere. Del 3: Kroppen, sanserne og den fysiske omverden i praksisfaglig undervisning - her formidles hvordan indretningen af det fysiske læringsmiljø og skolebygningernes arkitektur i sig selv skaber eller hindrer mulighed for praksisfaglig læring for eleverne.

Bogen byder ind med mange gode filosofiske, læringsteoretiske, pædagogiske og didaktiske perspektiver, der bidrager til en dybere forståelse af praksisfaglighed. Bogen indeholder gode figurer samt en hel række konkrete eksempler der nemt kan relateres til den konkrete undervisning fx "Tysk på arbejde - 10. klassecentret" og "Fremtidens gågade".

Bogen kan relateres til Praksisfaglighed i skolen.