Bøger / faglitteratur

Perspektiver på sociale problemer


Beskrivelse


Gennemgang ud fra en nordisk synsvinkel af begrebet sociale problemer ud fra psykologiske, socialpsykologiske, sociologiske og historiske perspektiver, samt ud fra moderne teorier om magt, køn, etnicitet og ulighed.