Bøger / faglitteratur

Pinochets gud og de fattiges teologiske modstand


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


300 fattige chilenske kvinder fortæller om deres gudsbilleder, og de sociale forhold de lever under, og der tegnes et billede af tre former for teologi: befrielses- og feministteologi og pentekostalisme. Disse tre former bliver holdt op imod Pinochets nationalistiske teololgi.

Indhold

Pinochets nationalistiske teologi ; Kvinder, modstand og teologi (Barndommens religiøsitet ; Den befrielsesteologiske modstand ; Den pentekostale modstand ; De spirituelle feministers mostand) ; Den lange vej til forsoning i Chile ; Teologiske perspektiver


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. feb. 2009

af

af

Hans Michelsen

d. 4. feb. 2009

Med eksempler fra den tredje verden skriver Lene Sjørup om politik og teologi. Bogen er forskningsbaseret og bygger bl.a. på hendes egne interviews med fattige chilenske kvinder. Læsningen kræver en vis indsigt af læseren.

General Pinochet overtog 1973 magten i Chile, afsatte sig selv om diktator og indsatte sig selv som senator, til slut fik han placeret sig selv i offerrollen. Han overtog magten ikke bare med militær magt, men også med en særlig form for teologi, og derfor er han interessant i denne bog. Pinochets nationalistisk prægede teologi sættes op mod den fattige befolknings forestillinger om Gud. Sjørup beskriver de tre former for teologi: befrielses- og feministteologi samt pentekostalisme (pinsebevægelsen). Hun er cand.theol. og ph.d. i teologi.

Lene Sjørup satte med Du er gudinden, 1983 feministisk teologi på landkortet og har senest udgivet Udviklingsteologi : den tredje verden og teologi i dag, 2008. Bogen indgår i serien Religion i det 21. århundrede.

Sjørup har forsket i befrielses- og feministteologi og gennemarbejder emnerne i denne bog, der er et dygtigt skrevet videnskabeligt værk. Denne vigtige bog handler meget om konfliktløsning og Sjørups konklusion er i store træk, at forsoning som teologisk begreb kan afløses af det mere brugbare ord konfliktløsning.


Religion

2010, nr. 3

af

af

Poul Storgaard Mikkelsen

2010, nr. 3