Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Polen i det 20. århundrede : en nation og dens historie


Beskrivelse


Tekster, der belyser Polens nyere og nyeste historie fra landets dramatiske genopståen efter 1. verdenskrig til dets indtræden i EU i 2004.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. maj 2004

af

af

Karsten Boll (skole)

d. 10. maj 2004

Denne udmærkede lærebog om Polens historie med kildetekster er velegnet på gymnasieniveau og som baggrundsmateriale til den historisk interesserede (underviser). De første 35 sider dækker fra 900-tallet op til det 20. årh. med Polens omskiftelige størrelse, tilhørsforhold og eksistens. Herunder er der en kildetekst om roepigerne på Lolland. Selve emnet "Polen i det 20. årh." behandles med en næsten ligelig fordeling mellem emnerne mellemkrigstiden og 2. verdenskrig og efterkrigstiden frem til omtalen af Polens optagelse i EU i resten af bogen. Hvert kapitel har en informativ brødtekst, nogle kildetekster og forslag til arbejdsspørgsmål - nogle bedre end andre. Der er gode illustrative kortudsnit, s/h-fotos og kopier af dokumenter, som understøtter teksten fint. Sproget er mundret og ligefremt. Bagest er der en udvalgt personliste over betydningsfulde polske ledere, en liste over tysk-polske bynavne samt en fyldig litteratur- og billedoversigt. Forrest er der indholdsfortegnelse. Der findes ikke tilsvarende nyere materiale om Polens historie. Forfatteren har tidligere været medudgiver af Berlin - mit der Geschichte leben (96/50) på gymnasie- og HF-niveau.


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 162 (2004)

af

af

Søren Pfeffer

Nr. 162 (2004)


Gymnasieskolen

Årg. 87, nr. 19 (2004)

af

af

David Kyng

Årg. 87, nr. 19 (2004)