Bøger / faglitteratur / lærebøger

Politik og administration


Beskrivelse


Politik og administration - et fag i krydsild; Offentlige organisationer - kultur og værdier; Policy-processer i offentlige organisationer; Implementering; Evaluering, resultatmåling og evidensbasering af offentlig politik; Markedsgørelse af offentlige ydelser; Netværksstyring og metastyring; Instrumenter, redskaber og virkemidler; Borgerne i centrum - udvikling af nye sammenspilsformer mellem borgere og forvaltning; Offentlig ledelse - i et organisationsteoretisk perspektiv; Offentlig ledelse i et styringsperspektiv: før, nu og i fremtiden; Europæisering af offentlig administration og styring.