Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Politikbogen


Beskrivelse


Med afsæt i en række aktuelle sager gennemgås det politiske kernestof på en måde, som gør det politiske begrebs- og teoriapparat let at anvende. For samfundsfagsundervisning i gymnasiet.