Bøger / faglitteratur / håndbøger

Politikens filosofihåndbog


Detaljer

...


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Gud (Metafysikkens gud ; Moderne metafysikkritik) ; Naturen (Naturens status ; Årsagsbegrebet) ; Mennesket (Sjæl og legeme ; Frihed) ; Etikken (Det etisk rigtige ; Metaetik ; Pligtetik : den gode vilje ; Konsekvensetik : den gode sag ; Dydsetik : det gode liv) ; Samfundet (Den ideale stat ; Det eskatologiske samfund ; Naturret og kontraktteori ; Sekulariseret eskatologi ; Liberale utopier) ; Hvad er filosofi? (Filosofien år 2001)


Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. nov. 2001

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 14. nov. 2001

En lang række udgivelser om filosofi vidner om den store interesse der er for emnet. Politikens filosofihåndbog føjer sig smukt ind i rækken af bøger, som har en bred målgruppe. Ikke dermed være sagt at den er let at gå til. Den kræver visse forudsætninger inden for emnet for at man kan få det fulde udbytte. Bogen er opbygget omkring 5 temaer: Gud, naturen, mennesket, etikken og samfundet, og den forsøger inden for hvert tema at give en sammenhængende introduktion til filosofien og kritisk at forholde sig til nogle af kerneproblemerne. Der er altså ikke tale om en leksikalsk tilgang til filosofien. Bogen giver både korte punktnedslag i forskellige filosofiske aspekter og længere præsentationer af forskellige filosoffers værker og tanker. Udover en række flotte fotografier er bogen forsynet med en række faktabokse af både aktuel og forklarende karakter. Bogen er forfattet af Jørgen Husted og Poul Lübcke begge lektorer ved Institut for Filosofi ved henholdsvis Århus og Københavns Universitet, og begge har tidligere udgivelser indenfor emnet bag sig. Afslutningsvis en kort annoteret litteraturoversigt og registeroversigt og register.


Jyllands-posten

d. 22. jan. 2002

af

af

Peter Thyssen

d. 22. jan. 2002


Kristeligt dagblad

d. 14. juni 2002

af

af

Asger Brandt

d. 14. juni 2002


Weekendavisen

d. 16. nov. 2001

af

af

Frederik Stjernfelt

d. 16. nov. 2001