Bøger / faglitteratur

Politologi : en introduktion


Beskrivelse


Er politikere i lommen på magtfulde organisationer? Hvilken politisk indflydelse har borgerne? Hvorfor stemmer vælgerne, som de gør? Hvad bestemmer staters udenrigspolitik? Hvad forhindrer, at stater går i krig med hinanden? Hvorfor er det vanskeligt at gennemføre velfærdsreformer? Svarene på disse evigt aktuelle spørgsmål findes i politologien, dvs. videnskaben om politik. Politologi er en alsidig disciplin, som drejer sig om eliter, borgere, statslige institutioner og international storpolitik. Politologi indgår i en række uddannelser, særligt statskundskab, men også journalistik, historie, sociologi og økonomi. Denne bog behandler politologiens vigtigste begreber, teorier og metoder. Bogen belyser forskellige studieområder: partiernes konkurrence, vælgeradfærd, demokratisering, politisk kultur, politiske holdninger, følelser, interesseorganisationer, mediernes magt, statens rolle, EU’s indflydelse, krig og sikkerhed i den internationale politik – og meget mere. Endelig drøftes nogle af politologiens vigtigste metodiske redskaber, herunder kausallogik, komparativ metode og casestudier. Politologi – en introduktion viser, at videnskaben om politik går bagom nyhederne og tilbyder teorier og metoder, der er uundværlige for dem, der ønsker at forstå mere end den politiske overflade. Det er en pædagogisk præsentation af politologiens spændende univers med særlig vægt på afklaring af begreber og teorier ved hjælp af aktuelle eksempler. Bogen er skrevet til studerende på både samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. okt. 2010

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 4. okt. 2010

Bogen henvender sig primært til studerende på videregående uddannelser, dele af gymnasiet samt interesserede i studiet af politik.

Politologi er læren om politik og handler om, hvorledes værdierne skal fordeles i et samfund. Faget indgår i mange samfundsvidenskabelige fag, men i denne introduktion til politologien præsenteres hovedelementerne og nogle af de klassiske bestanddele. Bogen har endvidere til formål at illustrere nogle af fagets særlige redskaber, som hæver det over det elementære niveau, hvor alle kan være med. Bogen beskæftiger sig bl.a. med emner som staten, interesseorganisationer, vælgere, partier, international politik og forskellige metoder. Forfatteren er lektor ved Institut for Statskundskab ved Århus Universitet og har flere udgivelser om politik, politisk magt mv. bag sig.

Ifølge forfatteren udkom den seneste introduktion til faget i 1968. Herudover beskæftiger en lang række bøger sig med elementer af statskundskaben og politisk teori og metode. Nævnes kan Knudsen, Tim: Kernebegreber i statskundskab, 2000, Grundbogen i statskundskab, 1998. Forfatteren skrev i 2008 Politik i det moderne samfund.

En kompetent og overskuelig introduktion til politologien med et nutidigt afsæt med sigte mod et bredt udsnit af studerende på videregående uddannelser.


Danske kommuner

Årg. 42, nr. 5 (2011)

af

af

Jens Chr. Birch

Årg. 42, nr. 5 (2011)


Politica

Årg. 43, nr. 4 (2011)

af

af

Martin B. Carstensen

Årg. 43, nr. 4 (2011)