Bøger / faglitteratur / bibliografier

Popstars-generationen : nutidens unge - fremtidens arbejdskraft


Beskrivelse


Debatbog om nutidens unge, kaldet popstars-generationen. Gennem en række spørgsmål til de unge og til de arbejdsgivere, der bliver afhængige af deres arbejdskraft i de kommende år, søges afdækket om de unge kan sikre fremtidens velfærdssamfund, og om netop de er svaret på fremtidens udfordringer.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2009

af

af

Søren Brunbech

d. 18. dec. 2009

Uddannelsesinstitutioner, aftagere af fremtidens sparsomme arbejdskraft og måske også forældre, kan her blive klogere på den nye generation af unge. Bogen vil også kunne bruges i forbindelse med opgaver på ungdomsuddannelserne.

Fremtidsforskeren Anne-Marie Dahl og gymnasielektor Oluf Kjær Nielsen kalder generationen mellem 15 og 25 år for Popstars-generationen, fordi de unge er vokset op med en tro på, og en drøm om, at alle muligheder står åbne for dem, og at de vil kunne iscenesætte deres eget liv. De indkredser og karakteriserer generationen gennem en række portrætter af unge der fortæller om deres forventninger og om de krav de har til et fremtidigt arbejdsliv, der skal gøre det muligt for dem at realisere deres drømme. De taler også med bl.a. arbejdsgivere, der udtrykker bekymring for, om de unge kan leve op til kravene på det fremtidige arbejdsmarked. Layoutet er godt og varieret med mange fotos, og bogen har bagest en udførlig liste med litteratur- og andre henvisninger.

Blandt den ret omfattende litteratur om unge er antologien Ungdomsliv, 2009, der fra forskellige sider beskriver ungdommens vilkår i det senmoderne samfund.

En god og lettilgængelig fremstilling af en ny generation af unge der er vokset op med en forventning om at kunne sætte deres eget liv i scene, og med en diskussion af deres muligheder på det fremtidige arbejdsmarked.


Jyllands-posten

d. 29. jan. 2010

af

af

Dennis Nørmark

d. 29. jan. 2010


Danske kommuner

Årg. 41, nr. 8 (2010)

af

af

Knud Aarup

Årg. 41, nr. 8 (2010)