Bøger / faglitteratur

Praktik i det psykiatriske speciale : håndbog for sygeplejestuderende og sosu'er


Beskrivelse


Første del af bogen består af konkrete øvelser, som den studerende i samarbejde med fx en vejleder kan gøre brug af. Der fokuseres på enkeltsituationer for at gøre det abstrakte mere konkret og for at skabe et overblik over mulige situationer. Der lægges op til diskussion mellem elever/studerende og vejledere og personale i øvrigt. Sygeplejeteoretikeren Joyce Travelbee inddrages løbende, idet hendes pointer vedrørende kommunikation og opbygning af relation ligger til grund for mange af denne bogs forslag til indsatser og handlinger.
Anden del af bogen består af forskellige vinkler på begrebet motivation og på sammenhængen mellem stress og motivation. Andre relevante emner for bogens temaer inddrages løbende. Bogens teoristof er ikke uddybende beskrevet, men kunne måske være en ”appetitvækker” til dem, der gerne vil fordybe sig yderligere.