Bøger / faglitteratur

Praktisk filosofi og ledelse


Beskrivelse


En bog til ledere, der vil anvende filosofien i deres lederskab, men kan også bruges i undervisnings- og opgavesammenhæng på relevante ungdomsuddannelser, højere uddannelser samt efteruddannelser.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Ellen Lind Jensen

2007

Børsens serie Kort til viden behøver næppe nærmere præsentation. Målgruppen er ledere, der ikke vil fordybe sig i den tungere managementlitteratur, men søger en hurtig introduktion til et givent emne. Nu er det muligt at få ledelsesfilosofi i pocketformat.

Forfatteren har en ingeniøruddannelse og en mastergrad fra DPU med speciale i ledelse og filosofi. Det er betryggende, for at introducere et så kompliceret emne på så lidt plads kræver overblik. En af forfatterens antagelser er, at en vis filosofisk kompetence er en forudsætning for at være en god leder. Denne kompetence er noget, der kan optrænes. Bogen giver et kort rids af relevante filosoffer at inddrage i filosofisk praksis og opstiller nogle metoder til at integrere filosofisk praksis i ledelse.

I forhold til anden ledelseslitteratur, der går filosofisk i dybden og om bag ved begrebet ledelse, udmærker denne bog sig ved at være kort og konkret og samtidig stå på et bredt teoretisk fundament.

Hurtig introduktion til et komplekst emne. Bogen giver et kort rids af relevante filosoffer at inddrage i filosofisk praksis og opstiller nogle metoder til at integrere filosofisk praksis i ledelse. En ganske vellykket lille appetitvækker til den travle leder, der ikke har tid/lyst til længere fordybelse, men gerne vil kende til og selv anvende praktisk ledelsesfilosofi.


Bibliotekernes vurdering

d. 19. apr. 2013

af

af

Alma Lind Jensen

d. 19. apr. 2013

I sagens natur henvendt til ledere, der vil anvende filosofien i deres lederskab, men kan også bruges i undervisnings- og opgavesammenhæng på relevante ungdomsuddannelser, højere uddannelser samt efteruddannelser.

Forfatteren har en ingeniøruddannelse og i vejledning med speciale i ledelse og filosofi. Bogen udkom 1. gang i 2007 i Børsens lommeformat-serie Kort til viden. I nærværende udgave er bogen væsentligt udviklet, og de eksisterende kapitler udvidet. Dertil er føjet nye kapitler om dannelse og eksistentielt perspektiv på udvikling af lederskab. Grafisk og udstyrsmæssigt fremtræder bogen anderledes og mere vægtig. I realiteten er der tale om en ny bog, der bygger på samme teoretiske grundlag og struktur som forrige udgave, der med fordel kan udskiftes.

Jævnfør forrige afsnit er bogen væsentlig omarbejdet, udvidet og opdateret siden 1. udgave. Praktisk filosofi i ledelse behandles i andre bøger med andre perspektiver: Den gode leder, 2006 og Klogt lederskab, 2012.

Ny, udvidet udgave af Paktisk filosofi og ledelse. Der er stadig tale om en forholdsvis let læst introduktion til et svært emne - skrevet på et solidt teoretisk grundlag.


Jyllands-posten

d. 17. okt. 2007

af

af

Henrik Ørholst

d. 17. okt. 2007


Arbejdsmiljø

Årg. 29 nr. 6/7 (2013)

af

af

Niels Erik Karkov

Årg. 29 nr. 6/7 (2013)