Bøger / faglitteratur / vejledninger

Praktisk stresscoaching : om at hjælpe mennesker med stress


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 30. juni 2009

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 30. juni 2009

Bogen henvender sig til coaches, terapeuter, psykologer, ansatte indenfor sundhedsområdet, ansatte i HR-afdelinger og ledere på alle niveauer. Bogen vil kunne give inspiration og viden omkring stresscoaching, men man vil ikke kunne optræde i rollen som stresscoach ud fra bogens anvisninger uden uddannelse som coach eller terapeut.

Bjarne Toftegård er stresscoach og vi kender ham fra en række titler om stress henvendt til såvel stressramte som virksomhedsledere med gode råd om forebyggelse. Bogen indleder med det obligatoriske afsnit om, hvad stress er, årsager, symptomer osv. samt noget talmateriale byggende på undersøgelser fra Statens institut for folkesundhed. Herefter et informativt, teoretisk afsnit om stresscoaching, og hvordan den adskiller sig fra klassisk coaching. Hvorefter vi går over til mere praktisk orienterede afsnit med værktøjskasse og gennemgang af et typisk stresscoaching-forløb. Bogen er meget struktureret og opdelt og tekstmæssigt kortfattet, hvilket vil tiltale nogen, men måske virke lidt for skematisk for andre, når det gælder et så følsomt emne.

Stresslitteraturen er enorm, men emnet stresscoaching er sparsomt beskrevet. Vi skal til Børsens serie Kort til viden for et finde en regulær titel Lederen som stresscoach, 2007.

Overskuelig bog om stresscoaching dvs. at hjælpe mennesker med stress, opdelt i mange, mange små afsnit med overskrifter. Den er let at læse og forstå, giver gode, praktiske anvisninger og vil kunne bruges med fordel af dens brede målgruppe.