Bøger / faglitteratur / vejledninger

Prøvehåndbog for skoleledere - ansvar og opgaver


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. maj 2015

af

af

Hans-Christian Uth

d. 11. maj 2015

Opslags- og baggrundsbog for skoleledere og andre, som er involveret i folkeskolens afgangsprøver. Stærkt revideret udgave, som dækker alle ændringer på området.

I bogen gennemgås formelle regler, men der lægges også op til overvejelser omkring skolens tolknings- og valgmuligheder. Bogen giver en oversigt over ledelsesopgaverne og deres placering på året. Derefter præsenteres de mange interessenter omkring afgangsprøverne, og i særskilte afsnit behandles forholdet til eleverne og til forældrene. De typiske problemknuserfunktioner beskrives, og der præsenteres forskellige udblik fra skolen: ministeriet og kommunen, andre skoleformer samt udviklingstendenser. Bogen afsluttes med henvisninger til bekendtgørelser, litteratur- og weblister og stikordsregister. På bogens hjemmeside findes forskellige digitale værktøjer, som kan tilpasses brugeren.

Meget kvalificeret beskrivelse af området. Bogen kan være en stor lettelse for ledelser, som har ansvaret for prøveafvikling.

Tilsvarende opslagsbøger findes ikke. Den er et fint supplement til ministeriets bekendtgørelser og vejledninger.


Bibliotekernes vurdering

d. 2. feb. 2012

af

af

Mads Overmark

d. 2. feb. 2012

Bogen henvender sig til ledelsen på de skoleformer, der udbyder folkeskolens afsluttende prøver.

Forfatterne, der begge har bred erfaring med skoleverdenen, har sat sig som mål at give brugeren et overblik over de mange opgaver i forbindelse med afvikling af prøver. De beskriver lederens ansvar, valg- og fortolkningsmuligheder og understreger det sunde i at uddelegere opgaver. Afholdelsen bør være præget af et højt informationsniveau og klare retningslinjer, rettidig omhu samt en videreudvikling af god praksis. Respekten for prøvens form og indhold skal bevares samtidig med, ånden er fleksibel og viser hensyn til eleven. Bogen er fyldt med lister, oversigter og skemaer, der kan hjælpe med at løse opgaven fx til at finde vej i regler og bestemmelser, et årshjul der fastsætter tidspunkter for udsendelse af information, bestilling af materialer og lign. De findes i elektronisk form, så det er nemt at tilpasse dem til lokale forhold.

Det er ikke bogens mål, at erstatte de ministerielle udgivelser - og det kan den heller ikke. Sammen med "Elev-info 2012" og "Lærer-info 2012" vil skolen være godt rustet til afvikling af prøverne.

Bogen er en gave til nye skoleledere og skoleledere, der ønsker at opkvalificere praksis ved afvikling af prøver.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 22. mar. 2012

af

af

Ole Jakobsen

d. 22. mar. 2012