Bøger / faglitteratur

Professionelle læringsfællesskaber og fagdidaktisk viden


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. dec. 2016

af

af

Boy Olesen

d. 16. dec. 2016

Denne antologi henvender sig til alle med interesse for læring og undervisning, men i særdeleshed til aktørerne i den pædagogiske verden. De professionelle læringsfællesskaber (PLF) skal danne grundlag for at lærernes fagdidaktiske viden sættes i spil.

Bogen er informerende om praksis, og tiltænkt som grundlag for kritisk diskussion, men er ikke med praktiske handleanvisninger. PLF skal ses bredt med såvel det som bogen kalder, personlig, interpersonel og organisatorisk kapacitet. Bogen bygger på 5 dimensioner, fælles vision og værdier, elevers læring, reflekterende dialoger, deprivatisering af praksis og samarbejde. Eksempler på nogle kapitlers indhold: fagdidaktisk viden, matematiklærerfaglighed, styrkelse af naturfagslæreres fagdidaktiske viden gennem udarbejdelse af undervisningsmaterialer, onlinefællesskaber, lederes mulighed for at fremme en professionel kapacitetsopbygning. Hvert kapitel indledes med en kort fortælling eller case og afsluttes med dialog-spørgsmål.

Elevernes læring står her centralt, og bogen er særdeles relevant i forhold til det der rør sig i uddannelsesverdenen lige nu. Det til tider lidt svært tilgængelig stof, er gennemgående opdelt i mange afsnit, som gør det mere læsevenligt.

Håndbog i professionelle læringsfællesskaber er anden relevant litteratur om emnet.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 21. mar. 2017

af

af

Ove Christensen

d. 21. mar. 2017