Bøger / faglitteratur

Professioner under pres : status, viden og styring


Beskrivelse


Reflektioner og analyser af spørgsmål om professionernes status og mulige statustab.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. juni 2014

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 18. juni 2014

Bogen henvender sig til (offentligt) ansatte, politikere, studerende og andre interesserede.

Antologi med 15 kapitler skrevet af universitetsuddannede. Professioner forstås som fx læger, jurister, journalister og lærere. Første del handler om deres status og anseelse. Dette angribes fra forskellige vinkler: generelt, teoretisk, aktuelt og historisk. Herunder analyseres også hvilken viden de besidder samt deres karriereforløb. Bogen kommer også ind på etik, dedikation, ansvarsområde og ændringer ift hvem der bestemmer. Anden del handler om hvordan professionerne styres. Også dette anskues historisk, men især aktuelt og ændringer i nyere tid: Fra kald til kontrakt, fra tillid til konkurrence, fra selvtyre, faglighed og autonomi til konkurrencestat. Artiklerne veksler mellem generelle studier og casestudier af fx socialrådgivere, lærere og journalister. Mange bygger på sociologiske undersøgelser mm. Bogen er skrevet og opbygget i akademisk stil, dvs med definitioner, metode og henvisninger til teoretikere som fx Foucault, Bourdieu, Weber og Luhmann. Illustreret med en del skemaer, tabeller og diagrammer.

Der er skrevet en håndfuld bøger om professioner. Alle er på et relativt højt akademisk plan. Fx Professionernes sociologi og vidensgrundlag, 2011, og en analyse af rekrutteringen kan ses i På vej til professionerne, 2012. Denne kommer dog langt mere rundt end disse.

Den til dato mest omfattende samling af analyser af professionerne i dagens og måske også morgendagens samfund.


Dansk pædagogisk tidsskrift

2015, nr. 2

af

af

Niels Rosendal Jensen

2015, nr. 2Informationer og udgaver