Bøger / faglitteratur

Progression i uddannelse og undervisning


Beskrivelse


Om hvordan opfattelser af progression over tid blander opdragelse af det enkelte barn og politiske og faglige målsætninger med en generel tro på og tillid til fremskridt.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. sep. 2010

af

af

Jytte Bræmer

d. 29. sep. 2010

Henvender sig til universitetsmiljøerne indenfor det pædagogiske felt.

Progression er en planlagt forandring af et barns udvikling og viden fra en tilstand til en anden. Det er en bærende idé for al pædagogisk arbejde. Opdrageren ønsker at instituere bestemte kvaliteter i barnet. Der opstår en værditilvækst. Forfatteren forsøger at indkredse fænomenet set i lyset af den markedsgørelse og individualisering, som hele det pædagogiske felt har været underlagt de seneste år. Det er ligeledes blevet et uddannelsespolitisk tema. Der er opstået et uhomogent progressionsfænomen, og forfatteren forsøger med hjælp i klassiske dannelsesidealer at argumentere for progression som en syntese af dannelse og viden, et såkaldt skabende kunnen, noget der ikke er knyttet til den enkelte elev, men til elevkollektivet. Det er en vanskeligt tilgængelig bog, der bevæger sig på et pædagogisk-filosofisk niveau, og som henvender sig til de, der forsker, underviser eller undervises i pædagogisk teori og metode på et abstrakt niveau på universitetsuddannelserne.

Lægger sig emnemæssigt op ad flere i samme forlagsserie, fx Benner: Tekster til dannelsesfilosofi - mellem etik, pædagogik og politik, 2005.

En teoretisk funderet bog på et højt niveau om fænomenet progression set som et begreb i den pædagogiske teori.


Undervisere.dk

Årg. 5, feb. (2011)

af

af

Torben Nørregaard Rasmussen

Årg. 5, feb. (2011)