Bøger / faglitteratur / bibliografier

Prospektansvaret i dansk ret : en juridisk analyse af ansvarsgrundlaget for fejlbehæftede børsprospekter


Beskrivelse


Gennemgang af de juridiske krav som stilles ved udarbejdelse af børsprospekter i forbindelse med noteringer og emissioner. Den gældende retsstilling overføres til OW Bunkers udsendte børsmateriale og giver en bedømmelse af OW Bunker-investorernes muligheder for at vinde en erstatningssag, samt råd og forslag til praktikere såvel som private investorer.