Bøger / faglitteratur / lærebøger

Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Specialet psykiatri (Bente Søndergaard: Mennesket i centrum - stigmatisering eller inklusion ; Fælles faglige værdier i psykiatrien ; Psykiatriens organisering og dine arbejdsområder ; Psykiatriske diagnoser og ICD-10. Jeanet Kragerup: Grundsyn i psykiatrien). Professionel rolle og terapeutiske principper (Bente Søndergaard: Observation og observationsområder i psykiatrien ; Professionelle relationer ; Kontaktperson og relationsmedarbejder i psykiatrien ; Psykosocial rehabilitering ; Recovery ; Samarbejde med pårørende i psykiatrien ; Anvendelse og begrænsning af magt og tvang. Jeanet Kragerup: Behandlingsplaner, sygeplejeplaner og handleplaner. Kognitiv tilgang til plejen ; Jeg-støttende syge ; Miljøterapi / Ea Strandby Lund og Lone Andersen. Transkulturel psykiatri / Marianne Østerskov og Marianne Dithmer). Psykiatrisk sygdomslære (Bente Søndergaard: Demens, FO ; Misbrugslidelser og dobbeltdiagnoser, F1 ; Skizofrene sindslidelser, F2 ; Affektive sindslidelser, depression og mani, F3 ; Nervøse og stressrelaterede tilstande, F4 ; Spiseforstyrrelser, F5 ; Personlighedsforstyrrelser, F6 ; Selvskade og selvskadende adfærd, F6 ; Selvmordsrisiko og selvmord. Jeanet Kragerup: Retspsykiatri). Psykofarmakologi (Henrik Andersen: Psykofarmaka. Jeanet Kragerup: Samarbejde med borgere i psykiatrien om medicinindtag)