Bøger / faglitteratur

Psykiatrisk sygepleje


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Grundlaget for praksis : Sygeplejersker og deres vilkår (Niels Buus: Sygeplejersker i psykiatrien. Sygeplejestuderende i psykiatrien : forventninger, oplevelser og læring / Linda Kragelund og Niels Buus. Tværfagligt teamwork i psykiatrien / Alan Simpson og Niels Buus. Evidensbaseret praksis i psykiatrien / Patrick Callaghan og Paul Crawford. Lovgivning, etik og moralsk beslutningstagning i psykiatrien / Niels Krause-Jensen, Jens Rye-Andersen og Niels Buus. Nelli Øvre Sørensen: Perspektiver på magt) ; Patientperspektivet og kliniske vurderinger (Bengt Karlsson: Pasienterfaringer som kunnskapsgrunnlag i psykiatrisk sykepleie. Recovery og social inklusion / Julie Repper og Rachel Perkins. Assessment i psykiatrisk sygepleje ; En søgen efter personen : tidal-modellen og holistisk assessment / Phil Barker og Poppy Buchanan-Barker) ; (Specifikke interventioner i særlige situationer (Thomas Iversen: Psykisk førstehjælp. Lene Berring: Sygeplejefaglige interventioner i opkørte situationer. Lisbeth Hybholt: Miljøterapi i behandlingspsykiatrien. Catherine Gamble: Psykosociale interventioner. Gary Winship: Gruppeterapeutiske tilgange i sygeplejen. Jaakko Seikkula: Åbne dialoger. Psykoedukation / Jørgen Aagaard, Lars Merinder og Dorthe Mundbjerg


Anmeldelser (2)


Tidsskrift for sygeplejeforskning

Årg. 26, nr. 2/3 (2010)

af

af

Jens Peter Hansen

Årg. 26, nr. 2/3 (2010)


Sygeplejersken

Årg. 109, nr. 21 (2009)

af

af

Sonja Bech

Årg. 109, nr. 21 (2009)