Bøger / faglitteratur

Psykisk arbejdsmiljø : en brugervejledning


Anmeldelser (17)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Inge M. Ejsing

d. 18. dec. 2018

Forfatteren, der er arbejdspsykolog og ansat i Arbejdstilsynet, kalder sin bog en brugervejledning, og det er den også i den forstand, at den er velegnet som grundlag for viderearbejde medemnet f.eks. i studiekredse i fagligt eller andet regi. I bogen gennemgås en række aspekter af det psykiske arbejdsmiljø. Man kan nævne stress, overog underbelastning, vold på arbejdspladen,udbrændthed, ligestilling, arbejdets organisering, teknologi, miljø o.s.v.. Måske kunne der mangle lidt om samarbejdets psykologi. Hvert emne gennemgås ret kortfattet og skematisk, og tydeligt medtanke på, at læsningen bør følges op af diskussioner og med supplerende litteratur. Derfor efterfølges hvert kapitel af en ret fyldestgørende litteraturliste, inddelt i dansk, svensk/ norsk ogengelsksproget litteratur. Forfatteren solidariserer sig tydeligt med arbejdstageren, men har alligevel en afbalanceret og realistisk holdning til arbejdsgiverens interesser og rettigheder. En godgrundbog til faglige kurser ogstudiekredse.


Bibliotekernes vurdering

d. 13. dec. 2011

af

af

Alma Lind Jensen

d. 13. dec. 2011

En gedigen grundbog om psykisk arbejdsmiljø. Bogen henvender sig til tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsledere såvel som arbejdstagere.

Forfatteren er arbejdspsykolog og tilsynsførende i Arbejdstilsynet. Han kendes i bibliotekerne dels for denne titel dels for flere andre emnemæssigt beslægtede. Denne bog så dagens lys første gang i 1992. Dens grundsyn handler om at opfatte arbejdet ikke blot som en pligt og et eksistensgrundlag, men som mulighed for udvikling, kreativitet og produktivitet. Den økonomiske krise er en stor udfordring for arbejdsmiljøet, men det er i alles interesse at stille krav om det gode og udviklende arbejde på lige fod med løn- og arbejdstidskrav. Bogen behandler bredt mange aspekter af arbejdsmiljøet: stress, over-/underbelastning, frihedsgrader/indflydelse, særligt risikobetonede erhverv, vold og trusler, mobning, udbrændthed, arbejdsløshed, ligestilling, handlemuligheder, demokrati, APV samt anerkendelse af psykiske arbejdsskader. Alt sammen informativt, velfunderet og brugbart.

Bogen er 4. udgave, og der er tale om en regulært ny udgave, hvor der er tilføjet helt nye afsnit, gamle er gennemskrevet og bogens struktur visse steder brudt op og nyorganiseret.

Så der er al mulig grund til at udskifte tidligere udgave af denne virkelig gode håndbog, der på solid faglig og erfaringsmæssig baggrund behandler et bredt spekter af emnet og leverer stof til, hvordan man kan arbejde for et sundt psykisk arbejdsmiljø.


Politiken

d. 17. nov. 1993

af

af

Vivi Vestergaard

d. 17. nov. 1993


Ugeskrift for læger

Årg. 154, nr. 31 (1992)

af

af

Jørgen Riis Jepsen

Årg. 154, nr. 31 (1992)


Ergoterapeuten

Årg. 54, nr. 12 (1993)

af

af

LRH

Årg. 54, nr. 12 (1993)


Sygeplejersken

Årg. 92, nr. 36 (1992)

af

af

Jette Nørgaard

Årg. 92, nr. 36 (1992)


Berlingske tidende

d. 12. maj 1992

af

af

Trine Munk-Petersen

d. 12. maj 1992


Loke

Årg. 10, nr. 3 (1992)

af

af

Anne Marie Rasmussen

Årg. 10, nr. 3 (1992)


Psykolog nyt

Årg. 48, nr. 11 (1994)

af

af

Claus Friche

Årg. 48, nr. 11 (1994)


Arbejdsmiljø

Årg. 8, nr. 6/7 (1992)

af

af

John Peters

Årg. 8, nr. 6/7 (1992)


Jyllands-posten

d. 30. apr. 1992

af

af

ino.

d. 30. apr. 1992


Danske fysioterapeuter

Årg. 75, nr. 11 (1993)

af

af

Ida Rostgaard

Årg. 75, nr. 11 (1993)


Arbejdsmiljø

Årg. 28 nr. 1 (2012)

af

af

Tina Løvbom Petersen, Niels Erik Karkov

Årg. 28 nr. 1 (2012)


Ugeskrift for læger

Årg. 157, nr. 46 (1995)

af

af

Finn Gyntelberg

Årg. 157, nr. 46 (1995)


Socialrådgiveren

Årg. 57, nr. 22 (1995)

af

af

Lise Busk

Årg. 57, nr. 22 (1995)


Børn & unge

Årg. 26, nr. 42 (1995)

af

af

Maj-Britt Kristensen

Årg. 26, nr. 42 (1995)