Bøger / faglitteratur

Psykologen og klienten - retligt set


Beskrivelse


Bogens forfatter peger på retlige dilemmaer: Hvorfor er psykologen/behandlerens tavshedspligt så betydningsfuld, og hvad er det, der gør, at tavshedspligten alligevel viger i nogle tilfælde? Journalen er psykologens/behandlerens arbejdsredskab, men hvorfor må klienten og andre alligevel kigge med i den? Psykologen har pligt til at beskytte barnet, når forældrene strides - hvilken støtte kan psykologen hente i reglerne? Bogen beskriver også de regler og retsprincipper, der regulerer den offentlige sektor, som psykologen og behandleren spiller sammen med - og undertiden imod.

Anmeldelser (1)