Bøger / faglitteratur

Psykologi i organisation og ledelse


Beskrivelse


Summary: Psykologi i organisation og ledelse giver en bred og grundig indføring i moderne organisations- og ledelsespsykologi. Der lægges desuden vægt på at give læseren en øget indsigt i egen og andre menneskers psykologi. Bogen er inddelt i fem dele: - Grundlæggende perspektiver og observationsmetoder (psykologi på organisationsområdet) - Dynamiske processer (motivation, emotioner, personlighed) - Kognitive processer (perception, beslutninger og kreativitet, læring og problemløsning) - Sociale processer (holdninger og jobtilfredshed, gruppepsykologi, værdier, organisationskultur og lederetik) - Koordinerings- og styringsprocesser (kommunikation, ledelse og samspil, fra mellemledelse til topledelse). Teoretisk viden er forbundet med og illustreret ved hjælp af praktiske problemstillinger, fx motivering af medarbejdere, psykologiske jobkrav og arbejdsmiljø, betydningen af emotioner i arbejdslivet, job- og ledelsesstress, konflikter og konflikthåndtering, personaleudvælgelse, metoder til at fremme problemløsnings- og beslutningskvalitet, jobtilfredshed, teamarbejde, personale- og ledertræning, strategiske ledelsesbeslutninger, lederetik, kvinder og ledelse o.l.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Ellen Lind Jensen

2008

Bogen er "skræddersyet til psykologiundervisningen inden for det økonomisk-administrative fagområde" og vil qva sit teoretiske fokus være henvendt til de videregående uddannelser. Der er dog gjort en del ud af at bearbejde stoffet forståelsesmæssigt og sprogligt, så den kan have relevans lidt bredere ud.

Der er tale om en 3. omarbejdet og gennemskrevet udgave af et værk, der indtil nu kun har foreligget på norsk og svensk, men nu altså præsentres på dansk. Forfatterparret er begge dr.philos. og hhv. professor og amanuensis ved Norges Handelshøyskole. Bogens udgangspunkt er at give en grundig indføring i de centrale fagpsykologiske principper for forståelsen af vores optræden og udvikling i organisations- og arbejdssammenhænge. Bogen falder i 5 dele fra den generelle organisationspsykologi over de dynamiske, kognitive og sociale processer til de ledelsesmæssige styrings- og koordineringsprocesser. Bogen er overordentligt grundigt gennemarbejdet med inddragelse af alle væsentlige teorier. Den præsenterer sig fint med korte afsnitsopdelinger og tegnede modeller. Stikordregistret gør den brugbar til delemner og opslag.

Bredeste og mest aktuelle indføring i emnet, som medtager nyeste forskning. Mere interessant og mindre lærebogsagtig end Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi, 2004.

En meget kvalificeret grundbog til et komplekst fagområde, som bør anskaffes til større folkebiblioteker, men ikke behøver være repræsenteret i enhver endnu eksisterende filial eller bogbus.