Bøger / faglitteratur

Råvildt og råvildtjagt


Beskrivelse


Håndbog om jagt på råvildt. Både for erfarne jægere samt nybegyndere indenfor området.

Anmeldelser (8)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Per Drustrup Larsen

d. 18. dec. 2018

Råvildt er det mest opnåelige storvildt for danske jægere, og derfor beskrives vildtet og jagten herpå i både jagterindringer og andre jagtbøger. Der er dog ikke siden Aage Weitemeyers Råvildt(1975) kommet en bog kun om råvildt. Tiden er løbet helt fra Weitemeyers bog - både udstyrs- og indholdsmæssigt - og derfor er det godt, at der nu er kommet en egentlig nyskrevet bog og ikke kun enrevideret udgave. Henning Kørvel er en erfaren jagtforfatter og gør det godt. Bogen er 2-delt, med første halvdel om råvildtets biologi. Selvom der her er rigtigt mange referencer til helt nyvidenskabelig forskning, er beskrivelserne levende og relateret til oplevelser i naturen. Anden halvdel er så selvfølgelig om jagten, og også her er praktiske erfaringer med hele tiden. Det er entraditionel og meget anvendelig hånd- og brugsbog, der i niveau og udstyr minder om forfatterens Duer & duejagt samt Ænder og andejagt.


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Per Drustrup Larsen

2007

Forlaget kalder denne bog 2. udgave af bogen med samme titel (1998), mens forfatteren i forordet skriver, at bogen er udkommet i fire udsolgte udgaver, og han har indholdsmæssigt mest ret. Afgørende er det dog, at der stadig er tale om et hovedværk i dansk jagtlitteratur, som igen er tilgængeligt i revideret og opdateret form. Grundigt, sagligt og velskrevet fortælles af en meget erfaren jæger. Der formidles først om råvildtets biologi og levevis, derefter følger en gennemgang af de forskellige jagtformer, inden vildtets behandling efter skuddet beskrives. Især de mange råvildtjægere har her fået mulighed for at forny deres viden inden jagten, men det har de rent dyre- og naturinteresserede også. I forhold til 1998-udgaven er sidetallet forøget, men det skyldes især en større sats sammen med tættere layout og opsætning. Indholdsmæssigt tilføjes ikke så mange sider, men oplysningerne er ført ajour med hensyn til regler, statistik og ny viden - uden at udgaven fra 1998 dog er kassabel, som de øvrige nok er. Teksten er let sprogligt redigeret samt struktureret lidt anderledes og ofte mere sammenhængende. Den store forskel er, at størstedelen af bogens illustrationer er skiftet ud. De fleste nye er taget af Danmarks bedste natur- og vildtfotograf Michael Sand kendt fra bl.a. Sommerbukken, 2005 og hans uforlignelige jagtårbøger, som alt for få biblioteker har købt.


Bibliotekernes vurdering

d. 20. maj 2022

af

af

Merete Trap

d. 20. maj 2022

Håndbog om jagt på råvildt. Både for erfarne jægere samt nybegyndere indenfor området.

Bogen er i 18 kapitler med overskrifter som "Biologien", "Levevis", "Ernæringsøkologi", "Valg af riffelkaliber", "Bukkejagt" og "Råvildtjagt i udlandet". Herunder er der afsnit om alt fra dyrenes kroppes sprog til valg af riffel. Bagerst i bogen et afsnit om fagudtryk samt litteraturhenvisninger. Henning Kørvel er journalist, jæger og forfatter.

En flot udgivelse som kan vejlede og inspirere alle jægere udi råvildtjagt. Bogen er gennemarbejdet og favner alle aspekter af jagten lige fra valg af riffel til råvildtets biologi og adfærd i både ind- og udland. Bogen har fotos og illustrationer, som gør den behagelig at læse. Man kan både læse den fra ende til anden og benytte den som opslagsværk indenfor forskellige emner.

Bogen er oprindeligt udgivet i 1995 under titlen RåvildtRåvildt og råvildtjagtJagt i NordenRåvildt efter skuddet og seneste udgave og råvildtjagt er fra 2014. Herværende udgivelse er opdateret mht. den nyeste viden indenfor området. Vil man gerne læse mere om jagt kan man læse Jagt i Norden, som dog ikke udelukkende er om råvildt eller efter skuddet, som kun omhandler anskudt råvildtBogen er oprindeligt udgivet i 1995 under titlen Råvildt og seneste udgave er fra 2014. Herværende udgivelse er opdateret mht. den nyeste viden indenfor området. Vil man gerne læse mere om jagt kan man læse Jagt i Norden, som dog ikke udelukkende er om råvildt eller Råvildt efter skuddet, som kun omhandler anskudt råvildtBogen er oprindeligt udgivet i 1995 under titlen Råvildt og seneste udgave Råvildt og råvildtjagt er fra 2014. Herværende udgivelse er opdateret mht. den nyeste viden indenfor området. Vil man gerne læse mere om jagt kan man læse , som dog ikke udelukkende er om råvildt eller Råvildt efter skuddet, som kun omhandler anskudt råvildtBogen er oprindeligt udgivet i 1995 under titlen Råvildt og seneste udgave Råvildt og råvildtjagt er fra 2014. Herværende udgivelse er opdateret mht. den nyeste viden indenfor området. Vil man gerne læse mere om jagt kan man læse Jagt i Norden, som dog ikke udelukkende er om råvildt eller , som kun omhandler anskudt råvildt.


Bibliotekernes vurdering

d. 27. maj 1998

af

af

Per Drustrup Larsen

d. 27. maj 1998

I 1988 udkom en bog med samme titel på forlaget Clausen, og i 1995 udkom Råvildt : biologi og jagt på Aschehoug Fakta - begge skrevet af Henning Kørvel. Forfatteren har med denne helt nye bog nu udgivet de grundlæggende samme informationer på 3 forlag og med to titler. Det gør dog ikke spor, at denne bog igen kan fås, idet der må siges at være tale om et hovedværk i dansk jagtlitteratur. Bogen, som godt kunne kaldes 3. udgave, er desuden kraftigt revideret. Selv om nogle tekstafsnit går igen, er der tale om en gennemredigeret fornyelse, der også har fået meget nyt og bedre billedmateriale med bl.a. flere farvefotos. Det er således ikke kun sidetallet, der er forøget, men også antallet af oplysninger. Grundigt, sagligt og velskrevet fortælles først om råvildets biologi og levevis, og derefter følger en gennemgang af de forskellige jagtformer, inden vildtes behandling efter skuddet beskrives. Især de mange råvildtjægere har her fået mulighed for at forny deres viden inden jagten, men det har de rent dyre- og naturinteresserede også.


Jyllands-posten

d. 4. juli 1998

af

af

Hans Bjarne Hansen

d. 4. juli 1998


Dansk jagt

årg 105, nr 12 (1988)

af

af

mdh

årg 105, nr 12 (1988)


Jæger

Årg. 7, nr. 8 (1998)

af

af

Martin Højsgaard

Årg. 7, nr. 8 (1998)


Kristeligt dagblad

d. 10. juni 1998

af

af

Hans Harrestrup Andersen

d. 10. juni 1998