Bøger / faglitteratur / bibliografier

Racehygiejne i Danmark 1920-1956


Beskrivelse


Forlaget skriver: Racehygiejne forbindes for det meste med nazisme, antisemistisme og forsøget på at skabe den rene germanske race. Men faktisk var bestræbelserne på at ´højne´ befolkningskvaliteten gennem racehygiejne langt mere udbredt. Herhjemme førte socialdemokraten K.K. Steincke an. Med et bredt flertal i Rigsdagen vedtoges et lovkompleks, der vedrørte sterilisation og ægteskabsforbud for personer, hvis forplantning, man af samfundsmæssige årsager, fandt uønsket. Det drejede sig særligt om åndsvage, men også sindsyge, epileptikere og alkoholister.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. mar. 2010

af

af

Jette Landberg

d. 17. mar. 2010

Bogen henvender sig til studerende og gymnasieelever, der skal skrive opgaver om emnet, både historisk og som baggrund for nutidens debat om reprogenetik, idet den sætter dette emne ind i et historisk perspektiv, og til andre der interesserer sig for nutidens reproduktionsteknologi og tidligere tiders syn på sortering.

Historikeren Lene Kochs efterspurgte bog udkom første gang i 1996, her kommer den i en ny udgave med et nyt 20 sider langt kapitel, der sætter nogle udbredte myter om den såkaldte frivillige reprogenetik overfor tidligere tiders tvangsmæssige racehygiejne. Nok har man i dag et frit valg i mange sammenhænge, men til gengæld ligger man under for stort pres, og tidligere tiders racehygiejniske tiltag var ikke altid under tvang, mange var glade for muligheden for fx en lovlig abort. Alt er altså ikke sort og hvidt, og racehygiejnikerne var ikke alle nazister. Udover det indledende kapitel er resten af bogen identisk med den første udgave, der giver et særdeles interessant billede af de mange interesser, der var forbundet med emnet, som havde fx socialdemokraten K.K. Steincke og Thit Jensen som fortalere.

Bogen er bortset fra første kapitel identisk med den tidligere udgave. Lene Koch er professor, hun er tidligere medlem af Etisk råd og har bl.a. i bogen Tvangssterilisation i Danmark, 2000, beskæftiget sig med tilgrænsende emner.

En meget interessant og tankevækkende værk, der vil blive efterspurgt til opgaver pga. den historiske fundering og det nuancerede syn.


Jyllands-posten

d. 3. juli 2010

af

af

Lone Nørgaard

d. 3. juli 2010