Bøger / faglitteratur

Religion og teologi i Det Gamle Testamente : en indføring


Beskrivelse


Summary: Religion og teologi i Det Gamle Testamente er en indføring i de vigtigste religiøse forestillinger og normer i det gamle Israel og i den samling af skrifter, der kom til at udgøre Det Gamle Testamente. Den beskriver først den grundlæggende religiøsitet i det gamle Israel, derefter tre teologiske hovedstrømninger: (1) den præstelige teologi med dens fokus på kult, offer og renhed; (2) enklaveteologien med dens fokus på Jahvedyrkerne som en unik og afgrænset gruppe; (3) den universelle teologi med dens fokus på den skabte verden og de menneskelige grundvilkår. Fremstillingen er baseret på aktuel religionshistorisk viden, og emnerne illustreres med analyser af markante tekstudsnit af Det Gamle Testamente.

Anmeldelser (4)


Religion

2021, nr. 4

af

af

Ole Bjørn Petersen (f. 1953)

2021, nr. 4