Bøger / faglitteratur / lærebøger

Religionsdidaktik : traditioner og tilgange


Beskrivelse


Religionsdidaktik gennemgår en række forskellige tilgange til og traditioner for religionsundervisning i grundskolen. Hvad er fx forskellen på at undervise i religion ud fra fortællinger, ud fra ”livs-spørgsmål” eller ud fra antropologisk feltarbejde? Hvilke videnskabelige inspirationer trækker forskellige former for religionsundervisning på, og hvordan pædagogiseres de? Undervisningens indhold er præget af forskellige videnssyn, verdensbilleder og fagdidaktiske valg, der har konsekvenser for, hvad der kan læres. Forfatterne sætter fokus på konsekvenserne af at trække viden produceret ”uden for” skolen ind i pædagogisk praksis. Samtidig er antologien et bud på, hvordan man kan arbejde fagligt med fagets didaktik. Religionsdidaktik henvender sig især til læreruddannelsens undervisningsfag kristendomskundskab/religion, men kan med fordel læses af alle, der beskæftiger sig fagligt med religion, didaktik og curriculumstudier.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. mar. 2016

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 21. mar. 2016

Bog om religionsdidaktik til anvendelse på læreruddannelsen i faget kristendomskundskab/religion samt ved videre- og efteruddannelse af grundskolens lærere. Bogen kan derudover læses af alle med interesse i emnet.

Bogen er inddelt i tre dele. Den første del præsenterer bogens fagdidaktiske rammer. Anden del er bogens mest omfattende del, som fokuserer på forskellige tilgange til religionsundervisningen. Og tredje del ser på religionsundervisning på tværs af fag. De enkelte kapitler afsluttes med studiespørgsmål.

Bogen er en håndbog, som ikke nødvendigvis skal læses i sin helhed, men mere som en opslagsbog, hvor relevante kapitler kan læses i uddrag. Faget og undervisningen i faget kristendomskundskab/religion har længe været under forandring, hvilket også resulterer i en udvikling indenfor selve religionsdidaktikken. Denne bog er et godt billede på religionsdidaktikken anno 2016. Det er derfor en god bog til brug på læreruddannelsen samt blandt undervisere, som ønsker at blive fagdidaktisk opdateret.

Bogen kan suppleres med andre didaktiske bøger om emnet eller andre bøger om denne bogs delemner. En mulighed kunne være denne bogs forgænger af samme titel: Religionsdidaktik, som både behandler nogle andre områder end denne bog og som også belyser nogle af denne bogs emner på en anden måde.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 23. maj 2016

af

af

Birgitte Maria Smidt

d. 23. maj 2016


Religionslæreren

Årg. 112, nr. 5 (2016) = Årg. 112, nr. 619 (2016)

af

af

John Rydahl

Årg. 112, nr. 5 (2016) = Årg. 112, nr. 619 (2016)Informationer og udgaver