Bøger / faglitteratur

René Descartes og hans Geometri - med en oversættelse af 1. bind


Beskrivelse


To oversættelser af den franske matematiker René Descartes (1596-1650) værk, La Géométrie fra 1637 - én version med moderniseret sprog og terminologi samt en mere filologisk tekstnær version, suppleret med kapitler om Descartes og hans virke.