Bøger / faglitteratur / håndbøger

Ret og regler i sundhedslovgivningen : håndbog for sundhedspersonale


Beskrivelse


Den 1. januar 2007 afskaffes amtsrådene og amtskommunerne, og vi får istedet fem regioner - Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden - samt en sammenlægning af kommunerne til 98 nye kommuner med større ansvar for at løse sundhedsopgaver. Samtidig og til dels som følge af kommunalreformen får sundhedslovgivningen nye rammer og revideret indhold i tre nye love: sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsendet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Som for den tidligere udgave afspejler bogens indehold de spørgsmål og sager, jeg har arbejdet med i mange år som embedslæge og samfundsmediciner, men jeg har i denne nye udgave af bogen også ønsket at belyse nogle retsmedicinske emner, som har berøringspunkter til patientbehandlingen.

Anmeldelser (7)


Sygeplejersken

Årg. 103, nr. 13 (2003)

af

af

Lene Gredal

Årg. 103, nr. 13 (2003)


Sygeplejersken

Årg. 107, nr. 4 (2007)

af

af

Lene Gredal

Årg. 107, nr. 4 (2007)


Lægemagasinet

Årg. 16, nr. 8 (2002)

af

Årg. 16, nr. 8 (2002)


Tandlægebladet

Årg. 107, nr. 2 (2003)

af

af

Ib Sewerin

Årg. 107, nr. 2 (2003)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 141], nr. 38 (2007)

af

af

Mette Hartlev

[Årg. 141], nr. 38 (2007)


Tandlægebladet

Årg. 111, nr. 2 (2007)

af

af

Ib Sewerin

Årg. 111, nr. 2 (2007)


Månedsskrift for praktisk lægegerning

Årg. 85, nr. 1 (2007)

af

af

Marianne Engberg

Årg. 85, nr. 1 (2007)