Bøger / faglitteratur

Retail management : konceptudvikling og styring


Beskrivelse


Retail Management - Konceptudvikling og styring, giver en teoretisk og praksisorienteret introduktion til detailbutikkens muligheder i forhold til konceptudvikling og styring.På baggrund af en historisk og strukturel gennemgang af den nationale og internationale detailhandel, introduceres konceptmodellen. Konceptmodellen viser trin for trin, hvordan butikken kan opbygge og udvikle sit koncept, med inddragelse af relevante teorier og praktiske eksempler fra detailbranchen.Bogen tager udgangspunkt i fysiske butikker, men inddrager også elementer fra e-handel, herunder e-konceptet.Bogen er tilpasset undervisningsministeriets fagmodulbeskrivelse for konceptstyring på Akademiuddannelsen i retail (AU Retail).Lærebogen er ligeledes velegnet til KVU niveau, herunder Handelsøkonomuddannelsen, Markedsføringsøkonomuddannelsen og Serviceøkonomudannelsen, hvor fagområdet indgår i uddannelsesforløbet, evt. som valgfag i detailledelse (Retail Management) eller generel butiksforståelse. Bogen kan derudover anvendes til medarbejdere og ledere i detailhandlen, der ønsker en indsigt i butikkens opbygning samt en strategisk tilgang til butikkens udviklingsmuligheder.