Bøger / faglitteratur

Retsstaten : en fremstilling af det offentlige livs etik


Beskrivelse


Om retsmoral som modsætning til velfærds- eller nyttemoral. Kan der findes en grænse for flertallets magt, for statens formynderi og tvangsindgreb? Kan der findes et socialt princip, som kan sikre fredeligt samarbejde og tryg ligevægt?