Bøger / faglitteratur

Retten er ikke et sted for børn : børn som vidner i sager om seksuelle overgreb


Beskrivelse


Om hvordan børn, der vidner som ofre i retssager om seksuelle overgreb, oplever mødet med det danske retssystem, og hvad man kan gøre for at forbedre forholdene for børnene.