Bøger / faglitteratur til børn

Riddere


Beskrivelse


Om de dramatiske forhold, som ridderne levede under i middelalderen med beskrivelser af deres våben, turneringer, våbenmærker, ridderlighed og korstogene.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. aug. 2003

af

af

Lars Damm Jensen (skole)

d. 15. aug. 2003

Bogen om riddere udgives i forlagsserien Spændende viden. Der de senere år er udgivet en række titler, der på stort set samme måde dækker emnet. Riddere danner ingen undtagelse. Indledningsvis defineres begrebet, og derefter opslag om udrustning, våben og krigsførelse. Senere om turneringer og om, hvordan man blev ridder samt ridderens dyder. Til sidst afsnit om korstogene og berømte riddere. Bagest fyldig litteratur- samt internetadresseliste. Bogen er opbygget med en lang række 2-siders opslag med afsluttede delemner. Den har et tiltalende layout med instruktive tegninger og fotos, hvoraf en del er fritlagte, ligesom der på alle opslag er en lille faktaboks. Teksten er sat i små overskuelige afsnit med billedtekst i mindre sats. Riddere er ret let at læse for målgruppen, de 11-12-årige. Den kan læses fra ende til anden, men også leksikonagtigt, hvor der plukkes meningsfyldte oplysninger rundt på de forskellige opslag. Bogen kan anvendes til oplevelse, bladrelæsning samt emnearbejder på mellemtrinnet.Informationer og udgaver