Bøger / faglitteratur / essays

Rødder : nutidens værdier i historisk lys


Beskrivelse


Historisk og kulturel gennemgang af kerneværdierne for det moderne menneske. Hvad ligger der i forestillingerne om eksempelvis "familie" og "pligt" - og hvad kommer værdierne af?

Anmeldelser (8)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Bent Birk Kristensen

2008

Bogen kan anvendes i forskellige undervisningssammenhænge fra gymnasiet og op. Derudover henvender den sig bredt til (mental)historiske og samfundsinteresserede læsere.

Bogen beskæftiger sig med 8 nutidige forestillinger og værdier, som alle præger samfundet. De anskues i et mentalitetshistorisk perspektiv ud fra en betragtning om, at fortiden er til stede i nutiden, at tidligere værdier og antagelser lever videre, og at nutiden får et særligt perspektiv når tidligere værdier tænkes ind i den historiske sammenhæng. Bogen bevæger sig bagud i tid, og præsenterer derfor en nutidsforståelse på en mentalhistorisk baggrund. De 8 værdier er: kærlighed, pligt, fællesskab, identitet, arbejde, familie, nation og tro. De 4 forfattere, 2 historikere og 2 litteraturforskere, har alle en omfattende produktion bag sig.

Der findes en del litteratur om dansk mentalitets- og identitetshistorie, men ikke noget sammenligneligt med denne bog.

Vi lever livet forlæns, men forstår det baglæns. Denne mentalhistoriske gennemgang af 8 fremherskende værdier udgør et godt eksempel på Kierkegaards udsagn og giver et særdeles godt og velskrevet bud på en forståelse af nutiden på grundlag af nogle fælles mentale rødder.


Kristeligt dagblad

d. 8. mar. 2008

af

af

Sørine Gotfredsen

d. 8. mar. 2008


Berlingske tidende

d. 1. mar. 2008

af

af

Martin Krogh Andersen

d. 1. mar. 2008


Politiken

d. 19. apr. 2008

af

af

Jes Fabricius Møller

d. 19. apr. 2008


Jyllands-posten

d. 27. feb. 2008

af

af

Jakob Levinsen

d. 27. feb. 2008


Standart

Årg. 22, nr. 2 (2008)

af

af

Svend Erik Larsen

Årg. 22, nr. 2 (2008)


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 178 (2008)

af

af

Ulrik Grubb

Nr. 178 (2008)


Børsen

d. 3. mar. 2008

af

af

Jonas Hindsholm Bentzen

d. 3. mar. 2008