Bøger / faglitteratur / bibliografier

Romantikkens verden : natur, menneske, samfund, kunst og kultur


Beskrivelse


En række perspektiver på romantikkens tid og tænkning og på dens effekter i vor egen tid og med centrale aspekter af den tids refleksion over verden.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. nov. 2008

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 26. nov. 2008

Romantikken, et mangetydigt og uensartet begreb, kan stadig fængsle læsere med (kultur)historiske og/eller lignende interesser for epoken. Bogen favner med sin detailrigdom og inviterer i øvrigt bredt. Omslag, udstyr og layout er i fuld overensstemmelse hermed, og resultatet er da også blevet, at man står med en bog der næsten synes uomgængelig!.

Konceptet er det samme som i Renæssancens verden, 2006, og Oplysningens verden, 2007. En kreds af forskere fra Aarhus Universitet bidrager med knap 40 artikler om forskellige aspekter fra romantikkens verden. Emnemæssigt betyder det en mangfoldighed og diversitet, der er med til at tegne epokens menneske- og verdensopfattelse indenfor kunst, videnskab, humaniora, teologi, naturfag m.v., og det med mere end blot almindelige strejf eller "name-dropping" indenfor datidens fag og områder. Det er formidling når det er bedst: solid faglig forankring og gjort tilgængelig for såvel lærd og læg. Man savner i grunden kun nogle korte forfatterbiografier.

Romantikken har sat sig voluminøse spor i litteraturen, ikke med et stort leksikon dedikeret emnet, men fagområder som litteratur, musik, kunst, naturopfattelse, idéhistorie og/eller personer herfra vil være mulige indfaldsvinkler til denne markante og langt fra glemte hovedstrømning, der da også fylder det meste af 1800-tallet!.

En stor og flot udgivelse der nærmest fremstår encyklopædisk i sigte og indhold, og som udover udtalte faglige kvaliteter også er skrevet med blik for formidling af emnet.


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 180 (2009)

af

af

Rasmus Thestrup Østergaard

Nr. 180 (2009)


Standart

Årg. 23, nr. 3 (2009)

af

af

Jakob Ladegaard

Årg. 23, nr. 3 (2009)


North-debat

Nr. 99 (2009) = North-art magazine nr. 115 (2009)

af

af

Carl Nørrested

Nr. 99 (2009) = North-art magazine nr. 115 (2009)