Bøger / faglitteratur

Romerne : dagligliv i det romerske imperium


Beskrivelse


Gennem en hjemsendt syrisk soldats oplevelser beskrives hverdagslivet i Romerriget i 200-tallet, som det formede sig på forum, i templerne, i teatret, i badene og hos en familie.

Anmeldelser (15)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Hans Michelsen

2006

Med udgangspunkt i den rejse en levende romer, Saio, gjorde til Rom fra et af imperiets yderpunkter, nemlig Hadrians Mur, beskrives det romerske samfund med møntvæsen, militær, administration osv. Beskrivelsen er henvendt til den alment interesserede læser, men kan naturligvis også bruges af gymnasieelever i oldtidskundskab og historie. Bogen tilegnes den stille, lydhøre og forsigtigt spørgende tilhører på anden række, som Ørsted skriver i forordet..

Omfattende, men relevante beskrivelser delt op i tre hovedkapitler: imperiet, byen og den romerske familie. Der gives mange faktuelle oplysninger og tingene sættes nogle gange i forhold til nutiden, hvad der er med til at skabe en større forståelse og indsigt. Bogen er velskrevet og rigtig godt fortalt. Læseren er godt underholdt og oplyst hele vejen igennem. Ørsted, der er lektor ved Københavns Universitet, har undervist ved Folkeuniversitetet og har desuden skrevet bøger om Cæsar og Nero..

I denne 5. reviderede udgave er en del illustrationer skiftet ud, ligesom der er foretaget forskellige ajourføringer. Der er udarbejdet en glimrende tematisk bibliografi udelukkende med bogligt materiale..

Flot indføring i romersk dagligliv med udblik til nutiden. Illustrationsmaterialet er vellykket og godt beskrevet. Desværre mangler den gode bibliografi alt det, som internettet rummer, herunder bl.a. nogle rigtig gode portaler. Bogen er yderst velegnet til at give en kulturhistorisk beskrivelse af livet i det enorme imperium, og den vil desuden give nutidens turist en god bagage til yderligere oplevelser i imperiets område.


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Ejnar Vestergaard

d. 19. dec. 2018

Universitetslektor Peter Ørsted har skrevet en genial bog, helt ulig alle andre bøger om antikken. Bogens undertitel angiver emnet, som belyses med det fortællegreb, at han lader en soldat vende hjem fra tjenesten og derved får lejlighed til at beskrive de 3 rammer for den romerske borger: imperiet, byen, familien. Tidsmæssigt er indholdet mest baseret på 2. årh. e.Kr. og med mest vægt på den europæiske del af riget. Litteraturtekster, arkæologiske resultater, bygningsdele, der står endnu, m.m. indgår i en personlig og faktabetonet fremstilling, der hele tiden har forbindelse til læserens og fortællerens hverdag. Bogen er enormt givende for den, der er optaget af historiens værdi, også for den ikke specielt Rom-interesserede og måske også for dem med begrænsede forkundskaber. Sammenhængen i bogen bevirker, at den bør læses som en helhed frem for at blive brugt til afgrænsede delemner, selv om der er emneregister. Mange udmærkede illustrationer i form af kort og især fotografier.Smuk, men egl. ikke letlæselig typografi.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Ejnar Vestergaard

d. 18. dec. 2018

Universitetslektor Peter Ørsted har skrevet en genial bog, helt ulig alle andre bøger om antikken. Bogens undertittel angiver emnet, som belyses med det fortællegreb, at han lader en soldatvende hjem fra tjenesten og derved får lejlighed til at beskrive de 3 rammer for den romerske borger: imperiet, byen, familien. Tidsmæssigt er indholdet mest baseret på 2. årh. f. Kr. og med mestvægt på den europæiske del af riget. Litteraturtekster, arkæologiske resultater, bygningsdele, der står endnu, m.m indgår i en personlig og faktabetonet fremstilling, der hele tiden har forbindelsetil læserens og fortællerens hverdag. Bogen er enormt givende for den, der er optaget af historiens værdi, også for den ikke specielt Rom-interesserede og måske også for dem med begrænsedeforkundskaber. Sammenhængen i bogen bevirker, at den bør læses som en helhed frem for at blive brugt til afgrænsede delemner, selv om der er emneregister. Mange udmærkede illustrationer i form afkort og især fotografier.Smuk, men egl. ikke letlæselig typografi.


Sfinx

Årg. 30, nr. 4 (2007)

af

af

Jakob Engberg

Årg. 30, nr. 4 (2007)


Politiken

d. 22. apr. 1989

af

af

Leo Hjortsø

d. 22. apr. 1989


Gymnasieskolen

årg 72, nr21 (1989)

af

af

Chr. Gorm Tortzen

årg 72, nr21 (1989)


Kristeligt dagblad

d. 7. juni 1989

af

af

Søren Hindsholm

d. 7. juni 1989


Weekendavisen

d. 28. apr. 1989

af

af

J. Boisen Schmidt

d. 28. apr. 1989


Det fri Aktuelt

d. 23. maj 1989

af

af

Søren Mørch

d. 23. maj 1989


Historisk tidsskrift

Bd. 91, h. 2 (1991)

af

af

Niels M. Saxtorp

Bd. 91, h. 2 (1991)


Noter / Foreningen af Gymnasie- og HF-lærere i Historie

Nr. 101 (1989)

af

af

Johan Bender

Nr. 101 (1989)


Information

d. 27. apr. 1989

af

af

Henrik Tvarnø

d. 27. apr. 1989


Jyllands-posten

d. 6. juni 1989

af

af

Victor Rasmussen

d. 6. juni 1989


Berlingske tidende

d. 14. maj 1989

af

af

John Pedersen

d. 14. maj 1989


Nyt fra historien

Årg. 39, h. 2 (1990)

af

af

E.C.

Årg. 39, h. 2 (1990)