Bøger / faglitteratur

Romernes historie


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. okt. 2008

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 14. okt. 2008

Introducerende fremstilling af romerrigets historie for nye historiestuderende, Åbent Universitet, Folkeuniversitetet, seminarier o.l. - og for læsere af lyst! Omslaget, fire motiver fra den romerske hverdag, lader sammen med titlen, passende sat med versaler, al tvivl ude om sigte, og yderligere formidling er næppe påkrævet.

Forfatteren, lektor i antikkens historie ved SDU, skildrer indenfor rammerne af en diakron begivenhedshistorie parret med tematiske kapitler om det romerske samfund og dets strukturer et verdensrige, som nok gik til grunde, men som den dag i dag udgør en vigtig referenceramme for vor egen kultur. Bogen diskuterer indledningsvis kilder, herunder overleverede teksters tendens og repræsentativitet, forholdet mellem arkæologi og historie m.v. og præsenterer således nogle af fagets problemstillinger i den nu givne kontekst. En bog, der hvad angår tekst, layout, billedmateriale m.v., også sender signaler om det pædagogiske sigte.

Romerriget har fascineret til alle tider, og hver generation siges at må genskrive historien. Af nyere titler kan nævnes: Erik Christensens Romerrigets historie, 4. udg., 2007, og S.W.Rasmussens Politikens bog om romerne, 2006, endvidere er der Jesper Carlsens Romerriget, 2001, med fokus på kilder om kejserdømmet, land og by, familia, slaver m.v.

En kort, stofmættet historisk fremstilling der også forsøger at sætte romerrigets rolle og betydning ind i en nutidig perspektivering af vores egen civilisation.


Sfinx

Årg. 31, nr. 4 (2008)

af

af

Peter Fibiger Bang

Årg. 31, nr. 4 (2008)