Bøger / faglitteratur / vejledninger

Rundt om sklerose : ernæring, alternative behandlinger og sund håndtering af udfordringerne


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. apr. 2012

af

af

Alma Lind Jensen

d. 27. apr. 2012

For sklerosepatienter, pårørende og behandlere.

Anne-Kirsten Brønserud fik i 2002 diagnosen dissemineret sklerose, og var fra starten indstillet på at spise optimalt som led i sin håndtering af sygdommen. Hun er uddannet kostvejleder. Hendes erfaringer med alternativ kost og behandling, samt hvad hun har indhøstet af viden har resulteret i denne ualmindeligt grundige og gennemarbejdede bog, der udover de nævnte emner informerer om selve sygdommen og den viden, der foreligger, og desuden forholder sig til de mange udfordringer, der skal håndteres, når man har denne fremadskridende og invaliderende sygdom. Forfatteren henviser flittigt til al tænkelig litteratur. Bagest en meget omfattende litteraturliste med fortrinsvis dansksproget litteratur. Bogens indholdsfortegnelse og stikordsregister gør den velegnet til opslag og pluklæsning. Det skal understreges, at Anne-Kirsten Brønserud i dag lever fint med sin diagnose. Bogen er hendes første.

Der er skrevet meget om sklerose, men fra den omtalte litteraturliste vil jeg fremhæve Et nyt syn på sklerose, 2000 og Lev i livet, 2004. Endvidere vil jeg nævne Kogebog til Laura, 2008.

Nok det bedst tænkelige og mest troværdige bud på en alternativ bibel for mennesker med sklerose. Grundholdningen er, at kost og levevis er det vigtigste; medicin kan bruges som supplement.


Sygeplejersken

Årg. 113, nr. 1 (2013)

af

af

Bodil Gyllembourg Lissau

Årg. 113, nr. 1 (2013)