Bøger / faglitteratur

S-tilgang i palliation : hvad, hvorfor og hvordan?


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Denne bog handler om S-tilgangen, som er en særlig tilgang i palliativ praksis. Overalt i Danmark er der lokale tiltag i gang eller på vej, som har til formål at løfte den palliative indsats, så den kan leve op til danske officielle krav om, hvad en palliativ indsats skal opfylde. Anvendelse af S-tilgangen kan være en ganske afgørende krumtap til, at bestræbelser i den retning bliver en succes. S-tilgangen bidrager positivt til livskvaliteten hos mennesker med udsigt til nært forestående død. S-tilgangen har fokus på: [1] Symptomlindring. [2] Selvbillede. [3] Selvbestemmelse. [4] Sociale relationer. [5] Sammenhæng. [6] Strategier. Bogen giver svar på, hvad de seks S'er går ud på og viser, hvordan S-tilgangen fungerer i praksis som et arbejds- og analyseredskab – over for alle patienter og borgere med palliative behov. Når alle de seks S’er inddrages i mødet med patienten, sikres de bedste tværfaglige beslutninger – nemlig dem, der er til størst mulig gavn for patienten. Betydningen af S'erne belyses med cases og eksempler og underbygges med resultater fra undersøgelser og forskning. Bogen demonstrerer, hvordan de seks S’er kan inddrages i tidlige såvel som sene faser af livstruende sygdom, både i ældre- og hjemmeplejen samt i hospice- og hospitalsregi. Etablering af S-tilgangen allerede ved diagnosetidspunktet for en livstruende sygdom kan understøtte bestræbelserne på at sætte tidligt ind med relevant palliativ indsats. Da vil patienten mere målrettet og fra start kunne være med til at sætte dagsordenen ud fra sine behov, forudsætninger og det, som har betydning. S-tilgangen skal indfri den helhedstænkning, der knytter sig til de seks S'er hos den enkelte patient eller borger; herunder at vedkommende bliver mødt med anerkendelse og taget alvorligt, får mulighed for at udtale sig om svære ting, og at pårørende bliver tænkt med. Den skal ruste fagpersoner til at tage udgangspunkt i en helhedsopfattelse af personen bag patienten eller borgeren. Bogen er skrevet til studerende og praktikere i sundhedsvæsenet, som arbejder med mennesker ramt af livstruende sygdom. Bogen er en brugs- og inspirationsbog, der både kan læses i sin helhed og benyttes som opslagsbog; fx til at finde inspiration i en implementeringsproces eller til at undersøge substansen for et af S’erne nærmere.

Anmeldelser (1)


Sygeplejersken

Årg. 117, nr. 3 (2017)

af

af

Marianne Holm Andersen

Årg. 117, nr. 3 (2017)