Bøger / faglitteratur

Sags- og episodeanalyse : en handlingsafklarende metode i socialt arbejde


Beskrivelse


Beskriver metoden, der bygger på fem fastlagte trin som praksisteamet arbejder sig igennem, så der samtidigt skabes en fælles faglig forståelse, fastlægges handleretning og tages beslutninger om handletiltag.