Bøger / faglitteratur / lærebøger

Salg og kommunikation : personligt, socialt og internationalt


Beskrivelse


Om alle aktuelle aspekter ved et godt salg som alle sælgere skal være opmærksomme på: kommunikation, persontypologier, forberedelse, salgsteknik, forhandling, datadrevet salg, social selling, kulturforståelse og kulturel selvforståelse, kulturel intelligens i salg og salgsplanlægning.