Bøger / faglitteratur

Samarbejde og værdighed : om borgersamarbejde i den offentlige sektor


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Erik Nicolaisen Høy

2007

Målgruppen er politikere og ledere i det offentlige, offentligt ansatte, brugerorganisationer og andre med berøring til borgere.

Bidragyderne er en snes offentligt ansatte inden for social- og sundhedssektorerne, skoler og børneinstitutioner. Hensigten er dels at afdække problematikken, dels at give offentligt ansatte redskaber så de kan håndtere offentlige institutioners samarbejde med borgerne på en måde, så de værner om borgernes værdighed. Bogen afdækker, hvordan det offentlige i dag håndterer borgerne, angiver nye veje i forholdet mellem borgerne og det offentlige og tips til, hvad der kan gøres i det daglige. Bogen bevæger sig fra mere teoretiske og metodiske emner til det praktiske. Dvs. fra begrebsafklaring, værdier og relationer, retssikkerhed, ansvar mv. til helt konkrete eksempler og cases. Bogen er let forståelig for målgruppen, og den vil også kunne forstås af andre uden for denne.

Bogen indeholder som sådan ikke så meget nyt. Temaet er beskrevet i talrige rapporter og bøger om service inden for det offentlige. Bogens ærinde er snarere at samle alle disse spredte erfaringer og oplysninger. Det er ikke beskrevet før.

Bogen handler om, hvordan det offentlige kan etablere lige værdighed i behandlingen af borgerne, når de kommer i kontakt med offentlige myndigheder og institutioner.


Sygeplejersken

Årg. 108, nr. 3 (2008)

af

af

Lisbeth Bøggild

Årg. 108, nr. 3 (2008)