Bøger / faglitteratur

Samarbejde om børns udvikling : deltagere i social praksis


Beskrivelse


Gennem teoretisk afklaring og empiriske undersøgelser belyses behovet for et bedre samarbejde mellem forældre, pædagoger, lærere, psykologer og andre professionelle der alle er involveret i børns liv og udvikling.