Bøger / faglitteratur

Samarbejde om den inkluderende skole


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Vigtig bog der præsenterer nye forståelser og sætter en ny dagsorden for samarbejdet om den inkluderende skole. For lærere, pædagoger, ledelser, PPR-folk og alle andre aktører omkring skolen.

Indhold

Skolen som social praksis ; Inklusion og eksklusion ; Det virkningsfulde samarbejde ; Samarbejde som forhandlinger om forskelle ; Det gode samarbejde mange faldgruber ; Når samarbejdet ikke virker ; Fra godt til virkningsfuldt samarbejde ; Samarbejdets DNA


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. feb. 2022

af

af

Boy Olesen

d. 25. feb. 2022

Vigtig bog der præsenterer nye forståelser og sætter en ny dagsorden for samarbejdet om den inkluderende skole. For lærere, pædagoger, ledelser, PPR-folk og alle andre aktører omkring skolen.

Bogen er blevet til på baggrund af et større forskningsprojekt - og sætter bl.a. fokus på, om vores forståelse af det gode samarbejde primært kommer de professionelle til gavn eller de, som samarbejdet retter sig mod. Der skelnes mellem det gode samarbejde og det virkningsfulde samarbejde, og for at kunne udvikle skolen hen mod det virkningsfulde er det nødvendigt, at der stilles krav om forandring af skolens praksis. Der redegøres for begreberne inklusion og eksklusion, der gives bud på hvad det virkningsfulde samarbejde er, og et kapitel handler om hvad der sker når samarbejdet ikke virker.

Der er skrevet meget om dette meget relevante emne - men her kommes der ligesom et skridt dybere. En vigtig pointe er, at det er gennem kvaliteten af samarbejdet mellem skolens forskellige aktører, at man lykkes med skolens inklusionsopgave. Det er værd at fremhæve kapitel 8, "Samarbejdets DNA". Bogen er velskrevet, den er nem at navigere i, da der er mange afsnits- og kapitelinddelinger. Efter hvert kapitel er der en sammenfatning af dets indhold. Bogen giver gode muligheder for studiekredsarbejde ligesom den er velegnet som opslagsbog.

Bogen kan relateres til Pissedårlig inklusion.